• Industri

 • Industri

   

  PowerUp eftersträvar genomgående att överträffa våra kunders förväntningar genom att fokusera på kvalitet, kostnader och tidplaner.
  Vår önskan är att minimera all skadlig påverkan på miljön genom långsiktig planering samt ett kvalitetssäkrat ledningssystem.
  Mångårig erfarenhet gör att vi förstår processindustri och automatiserad tillverkning och de speciella utmaningar dessa processer ställer krav på ifråga om minimera driftstörningar av produktionen. Samtidigt som utförandet skall ske säkert och med en bibehållen hög kvalité.
  Vi tillhandahåller alla typer av installationer från inkommande mellanspänning ner till givare och styr- säkerhetssystem. Fiber och bus kommunikationer med tillhörande tester såsom dB mätning och OTDR.
   
   
   
  PowerUp installerar, monterar och utför service förekomma
   
  * Processindustri
  * Verkstadsindustri
  * Övriga industriella verksamheter