• Kraft

 • Kraft/Reservkraft

   

  kraftområdet är PowerUp en trygg partner med viljan och visionen att alltid leverera kostnadseffektiva och professionella lösningar med minimerad påverkan på människor, djur och natur.
  Vår kompetens på kraftområdet innebär att vi bland annat installerar kablar och utrustning för styrning och kopplingar i inne- som uteställverk.
  Installation av transformatorer, förläggning av kabelförband, Kabelavslut är kunskaper som PowerUps personal har lång erfarenhet av.
  Vi har stor erfarenhet av att stormsäkra hög- och lågspänningsnät.
  Vi installerar, monterar och utför service på all typ av reservkraft från det lilla batteriet upp till stora dieselelverk.

   

  Dessa tjänster utför vi åt
  * Nätägare
  * Energibolag
  * Industrier
  * Övriga verksamheter